Kemija in farmacija

Kemija - osnovne surovine in derivati